Giỏ hàng

C&Y

 Giấy in ảnh RC LIBOSS 13x18cm SATIN 1 Mặt Lụa  260gsm xấp 30 Tờ sở hữu chất lượng cao với một mặt phủ bóng, cho khả năng chống thấm nước, lên màu hiệu quả hơn.Gi...
50,000₫
Giấy in ảnh RC LIBOSS 13x18cm GLOSSY 1 Mặt Bóng  240gsm xấp 30 Tờ sở hữu chất lượng cao với một mặt phủ bóng, cho khả năng chống thấm nước, lên màu hiệu quả hơn.Giấy c...
50,000₫
Giấy in ảnh RC LIBOSS A6 GLOSSY 1 Mặt Bóng  240gsm xấp 30 Tờ sở hữu chất lượng cao với một mặt phủ bóng, cho khả năng chống thấm nước, lên màu hiệu quả hơn.Giấy có thể...
35,000₫
Giấy in ảnh RC LIBOSS A6 SATIN 1 Mặt Lụa  240gsm xấp 30 Tờ sở hữu chất lượng cao với một mặt phủ bóng, cho khả năng chống thấm nước, lên màu hiệu quả hơn.Giấy có thể s...
35,000₫
Giấy in ảnh RC LIBOSS A4 SATIN 1 Mặt Lụa 240gsm xấp 20 Tờ sở hữu chất lượng cao với một mặt phủ lụa, cho kha năng chống thấm nước, lên màu hiệu quả hơn.Giấy có thể sử dụng ...
85,000₫
Giấy in ảnh RC LIBOSS A4 GLOSSY 1 Mặt Bóng  240gsm xấp 20 Tờ sở hữu chất lượng cao với một mặt phủ bóng, cho khả năng chống thấm nước, lên màu hiệu quả hơn.Giấy có thể...
85,000₫
Facebook Youtube
0335586668